شیرآلات اهرمی مدل دماوند (سری جدید)

شیرآلات اهرمی

d3
d4
d5
d1
d2